open source website builder
Disclaimer

Informatie:

Hof Kricheleberg besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling van haar website.
Het is toch mogelijk dat de inhoud van deze site onvolledig, verouderd of niet correct is.

De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Aansprakelijkheid:

Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend.
Hof Kricheleberg kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie.


Link naar andere sites:

Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. Hof Kricheleberg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.